تاریخ: 1398/08/21

نمایشگاه بین المللی مواد اولیه شیمیایی

نمایشگاه بین المللی مواد اولیه شیمیایی
#سومین #نمایشگاه #بین_المللی #مواداولیه_شیمیایی #تجهیزات_آزمایشگاهی #شهرآفتاب #کیمیاتجارت #چیستا #تولیدکننده_ایرانی سود پرک #کاستیک سودا#هیدروکسیدسدیم #سودپرک #صادرات #واردات
دسته بندی مطالب