تاریخ: 1398/07/21

فروش ویژه

فروش ویژه
سدیم هگزامتافسفات ● بار نو موجود در انبار شورآباد ● قیمت عالی ● شرایط پرداخت عالی ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ راه های ارتباطی با ما : ☎: 021- 36832571 ☎: 021- 36832351 📠: 021- 33138303 📱: 09010188627

سدیم هگزامتافسفات 

● بار نو موجود در انبار شورآباد

● قیمت عالی

● شرایط پرداخت عالی

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

راه های ارتباطی با ما : 

☎: 021- 36832571 

☎: 021- 36832351

📠: 021- 33138303

📱: 09010188627

دسته بندی مطالب