سولفور سدیم

  • فرمول: NA2S
  • نام صنعتی: سولفید سدیم
  • تحویل: درمحل شما
ثبت سفارش
سولفور سدیم یا همان سولفید سدیم


یک ترکیب شیمیایی زرد رنگ یا قرمز آجری رنگ (NA2S) سولفور سدیم یا همان سولفید سدیم میباشد که عمدتا در صنایع چرمسازی- نساجی- ابریشم مصنوعی - جداسازی سنگهای معدنی از فلزات کاغذ سازی و بعضی صنایع دیگر به کار میرود.

شرایط نگهداری

ماده سولفور سدیم به شدت با هوا و رطوبت ترکیب و مولکولهایش تجزیه می گردد و این امر موجب ضعیف شدن عملکرد آن می شود، باید تا حد امکان از رسیدن هوا به ماده جلوگیری نمود و همینطور در جای خشک و خنک نگهداری شود.


فرمول NA2S
نام صنعتی سولفید سدیم
بسته بندی
تحویل درمحل شما
خلوص و آنالیز
تصویر آنالیز