6 صنعت وابسته به کاستیک سودا سود پرک یا کاستیک سودا، یک محصول شیمیایی است که به عنوان یک بازیابی‌کننده پایه در صنایع مختلف استفاده می‌شود. نام رایج تر آن "هیدروکسید سدیم" است. فرمول شیمیایی آن NaOH است که از نظر شیمیایی شامل یک اتم سدیم، یک اتم اکسیژن و یک اتم...

بیشتر بخوانید